вівторок, 12 лютого 2019 р.

Методична література


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА
ЛАБОРАТОРІЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»1.

 

Жуковський В. М., Петровський В. В., Макогнюк С. В. Музика і спів на уроках християнської етики. Навчально-методичний посібник для учнів 5-6 класів. / В. М. Жуковський, В. В. Петровський, С. В. Макогнюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 2-ге вид., доп. і випр. – 176 с.

Навчально-методичний посібник є частиною навчального комплексу з основ християнської етики для учнів 5-6 класів, підготованого авторським колективом під керівництвом професора Жуковського В. М.
У посібнику подано матеріали до кожного уроку з основ християнської етики для 5-6 класу. Вміщено дані про видатних вітчизняних та зарубіжних композиторів, їх духовні твори, розроблено зразки завдань для учнів, а також слова пісень для виконання й диск із музичними творами.
Навчальний посібник рекомендовано вчителям основ християнської етики, вчителям музики та співів, методистам, студентам, батькам, а також усім тим, хто цікавиться питаннями духовного та морально-етичного виховання школярів на християнських цінностях.2.

C:\Documents and Settings\User1\Рабочий стол\ФОРУМ\Видавництво Національного університету «Острозька академія»_files\ЖУК.jpg

Жуковський В. М., Москальова Л. Ю. Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування у середніх загальноосвітніх закладах. Навчальний посібник. / В. М. Жуковський, Л. Ю. Москальова. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 364 с.

У посібнику узагальнено досвід викладання предметів духовно-морального спрямування в середніх загальноосвітніх закладах України. Обґрунтовано теоретичні засади і подано методичні рекомендації для викладання цих предметів. Проаналізовано актуальність, цілі, підходи, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання, вимоги до вчителя у процесі викладання предметів духовно-морального спрямування. Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, учителів, які викладають предмети духовно-морального спрямування, керівників шкіл, батьків, усіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання шкільної молоді.

3.

C:\Documents and Settings\User1\Рабочий стол\1 обкладинка Л.Шумра, Астрономія і фізика.jpg

Шумра Л. Л. Формування християнського світогляду школярів засобами фізики та астрономії: навчально-методичний посібник / Упорядник Л. Л. Шумра; За заг. редакцією В. М. Жуковського. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 248 с.

Навчально-методичний посібник присвячений формуванню християнського світогляду учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи у процесі вивчення природничих дисциплін. Проаналізовано потенціал української виховної традиції у формуванні духовних цінностей особистості. Розглянуто виховне навчання як основу ціннісних орієнтацій природничої освіти. Подано сучасне наукове трактування феномену пізнання. Здійснено інтерпретацію «суперечностей» наукового знання та релігійної віри.
У навчально-методичному посібнику вміщено доповнення до теоретичного матеріалу шкільних підручників із фізики та астрономії для 10-11 класів середньої школи. Подано внесок українських винахідників у розвиток наукових досліджень. Запропоновано поетичне слово на уроках фізики та астрономії.
Навчально-методичний посібник призначений для студентів ВНЗ, учителів фізики та астрономії загальноосвітніх шкіл, учителів християнської етики, а також розрахований на широке коло читачів.
4.

F:\ПРЕЗЕНТАЦІЇ\скановані книги\Кириченко А. М..jpg

Кириченко А. М. Інтеграція біблійних істин у шкільні предмети (математика, астрономія, інформатика): навчально-методичний посібник / А. М. Кириченко; За заг. редакцією В. М. Жуковського. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 124 с.

У посібнику представлено авторські розробки занять, завдань, проектів, практичної роботи, гри «Перехрестя», поезії, створених із використанням різноманітного біблійно-наукового матеріалу, який згруповано за шкільними предметами і темами. Зміст матеріалу спрямований на заміну атеїстичного світогляду вчителя та учня на теїстичний методом біблійної опори і досягнення осмисленості як людського життя взагалі, так і занять науками.
Посібник може бути використаний вчителями загальноосвітніх шкіл, що викладають математику, астрономію, інформатику; для організації класних та позакласних занять з учнями 5-11 класів; також буде корисним для всіх зацікавлених проблематикою духовно-морального виховання учнівської молоді.


5.

F:\ФОТО\Обкладинки\1 стор. І.Є.Мазур.jpg

Мазур І. Є. Християнські мотиви в творах зарубіжної літератури: навчально-методичний посібник для учнів 6-11 класів загальноосвітніх шкіл / І. Є. Мазур; За заг. редакцією В. М. Жуковського. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 178 с.

У посібнику вміщено конспекти уроків та ілюстрації, спрямовані на формування християнських ідеалів у школярів різного віку на уроках зарубіжної літератури.
Розробки уроків укладені згідно з новими вимогами щодо формування життєвих компетентностей учнів; пропонується використання різних інтерактивних технологій.
Посібник призначений для вчителів зарубіжної літератури, етики, християнської етики та всіх, хто цікавиться вихованням школярів на християнських засадах.6.

F:\ПРЕЗЕНТАЦІЇ\скановані книги\Гафінова Л. В..jpg

Гафінова Л. В. Християнські мотиви в давній українській літературі: навчально-методичний посібник / Л. В. Гафінова; За заг. редакцією В. М. Жуковського. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 268 с.

Навчально-методичний посібник уміщує програму факультативного курсу з історії давньої української літератури для учнів 9-11 класів та статті, фрагменти уроків за чинною програмою Міністерства освіти і науки України.
Для студентів, учителів, викладачів.

7.

F:\ПРЕЗЕНТАЦІЇ\скановані книги\Опанасюк  Г. С..jpg

Опанасюк Г. С. Біблія на уроках біології: навчальний посібник / Г. С. Опанасюк; За заг. редакцією В. М. Жуковського. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 78 с.

Матеріали посібника можуть бути використані на уроках біології, екології, природознавства та для проведення масових заходів із метою відродження духовності та здійснення світоглядного та екологічного виховання учнівської молоді.
Для вчителів біології та екології, керівників гуртків позашкільних установ еколого-натуралістичного спрямування.

Немає коментарів:

Дописати коментар