Методичні рекомендації


        Методичні рекомендації з питань викладання предметів духовно -
               морального спрямування у 2018-2019 навчальному році
                                                                      
        Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування (додаток № 13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664) у 2018-2019 навчальному році в 5-6 класах продовжується вивчення предмета «Етика» або курсів духовно-морального спрямування.  Предмети духовно-морального спрямування можуть також  викладатися в 1–11 класах за рахунок варіативної частини: як курс за вибором, на факультативних заняттях.  Для проведення факультативних занять із зазначених предметів необхідно 8 дітей з міської місцевості, 4 – із сільської.
           Предмети духовно-морального спрямування мають сприяти, у першу чергу, соціалізації особистості, її духовно-моральному зростанню. Вони належать до світоглядних предметів, засвоєння яких повертається до особистості, реалізуючись у ставленні людини до самої себе, інших людей, світу загалом. Курс ‘‘ Основи християнської етики ’’, який викладається в Тернопільській області, має світський характер, адаптований для викладання в умовах багатоконфесійності на засадах екуменізму.  У 2015 році поновлено гриф на програму "Основи християнської етики". ( Позиція 2966. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Основи християнської етики» 1-11 кл. Свічадо/ Лист МОН від 16.07.2015 № 1/11-10027). Тому викладання курсу «Основи  християнської етики» здійснюється згідно даної програми.
          Основними принципами вивчення предметів духовно-морального спрямування є: принцип відокремлення школи від Церкви;принцип свободи совісті, який передбачає право вибору батьками відповідних курсів на підставі світоглядних переконань;принцип особистісної орієнтації навчання, котрий, у свою чергу, передбачає:врахування психологічних особливостей кожного учня;доступність матеріалу, його адаптованість до вікових особливостей учня;орієнтація учнів на свідоме й особисте практичне використання засвоєних цінностей і моральних принципів представників інших культур, народів, релігій.
         Викладання  ‘‘ Основ християнської етики’’ та інших предметів духовно-морального спрямування в  закладах загальної середньої освіти відбувається  за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя, який повинен бути кваліфікованим, відповідальним та високоморальним, є для учнів прикладом, носієм високої культури, дотримується міжконфесійної толерантності. Підготовка вчителів основ християнської етики здійснюється в навчальних закладах (Національний університет «Острозька академія», Український католицький університет, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Інституту менеджменту та психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України або на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
        Для належного підвищення кваліфікації учителів, обміну досвідом, підвищення якості викладання можуть бути створені районні (міські) методичні об’єднання учителів, творчі групи, кабінети, духовні світлиці тощо.
        Педагоги, що викладають даний предмет, мають право на розробку та реалізацію власних дидактичних матеріалів для навчальних тем у рамках програми. Особливу увагу звертаємо на використання християнського духовно-просвітницького часопису  «Слово вчителю» тощо. При організації освітнього процесу закладам загальної середньої освіти дозволено використовувати лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки.
     Здійснювати духовно-моральне виховання учнів перших класів в контексті реалізації реформи української школи, здійснюючи з цією метою інтеграцію духовно-морального виховання з іншими предметами, а також у процесі реалізації виховної роботи, ранкових зустрічей, годин групового спілкування тощо. Головною метою інтегрованих уроків має бути не виклад максимального обсягу інформації, а формування цілісної картини світу та підвищення пізнавального інтересу учнів.
    Впроваджувати інтегровані заняття з основ християнської етики до змісту навчальних дисциплін (література, мова, історія, біологія, хімія, фізика, астрономія, географія , трудове навчання, предметів художньо-естетичного циклу тощо).
       З метою популяризації та утвердження духовно-моральних цінностей, здорового способу життя у шкільному середовищі для учнів початкової школи запропонувати  ранкові зустрічі,фізкультхвилинки на етичну тематику. Крім того, ще однією наявною можливістю для виховання морально - духовної  особистості  є використання відповідного матеріалу у позакласній діяльності, а також у форматі позашкільної освіти. Вилучати з виховних заходів закладів освіти невластивих для української християнської культури елементів, пов’язаних із ворожінням, чаклунством, магією, окультизмом, спіритизмом, які негативно впливають на психологічний розвиток дитини і формують антихристиянський світогляд (наприклад, хелловін).
     У початковій школі навчальні досягнення учнів з курсів за вибором оцінюються вербально. У середній та старшій школі предмет оцінюється згідно з критеріями, передбаченими програмою. Оцінки учням на факультативних заняттях не  ставляться. При навчанні основ християнської етики та оцінюванні знань учнів бажано уникати фанатизму, інфантилізму (впадання в дитинство), сентименталізму (надмірних почуттів), раціоналізму (намагання все пояснити з допомогою розуму), вербалізму (багатомовства) та фальшивого активізму.


                                                                            

Немає коментарів:

Дописати коментар