середа, 13 березня 2019 р.

Заняття з елементами тренінгу


Формування духовних цінностей
заняття з елементами тренінгу для учнів 10-11 класів
Духовність — це турбота про те, щоб залишити по собі корисний, добрий, потрібний людям слід. Аби бути духовним, важливо жити в дусі правди. Духовність означає високий рівень особистісного розвитку людини, орієнтацію на високі життєві цінності. Духовність проявляється у прагненні будувати стосунки зі світом на основі добра, істини, краси, гармонії.

            Проблема психологічного й духовно­го розвитку особистості завжди була однією з найбільш актуальних. Роз­виток духовності дитини — завдання досить складне й об’ємне. Це й формування ставлення до навколишнього світу, до батьків, до себе самого.
Заняття, пов’язані з психологічним і духов­ним розвитком дітей, можна проводити у формі бесід, дискусій на вічні теми добра та зла. Іс­нують інтерактивні методи розвитку духовності з використанням нетрадиційних ігрових вправ, проблемних розповідей, притч.
Дуже ефективно відбуваються заняття із застосуванням технік арт-терапії, що спри­яють загальному психічному, моральному, творчому розвитку дитини, її здібностей, ін­дивідуальності, вивільненню духовних потреб, формуванню емоційно-естетичного ставлення до дійсності.
Очікування від заняття
Арт-терапія використовує чимало методів творчого самовираження для роботи з дітьми, в яких є різноманітні труднощі та психологічні проблеми. Арт-терапія також активно застосову­ється при роботі з дітьми, котрі націлені на осо­бистісний і духовний розвиток, вона може бути потужним каталізатором позитивних внутрішніх змін. Створюючи витвори мистецтва власноруч, міркуючи над ними, аналізуючи, люди можуть підвищити рівень усвідомлення себе та інших, подивитися на життєві ситуації з іншого боку, знизити рівень напруження і стресу, підвищити адаптаційний потенціал, розвинути творчі здіб­ності.
Опитувальник «Я і моє розуміння добра та зла»
Закінчіть речення:
1.      Добро — це…
2.      Зло — це…
3.      Найблагородніший мій вчинок…
4.      Найгірший мій вчинок…
5.      Коли людина творить зло, вона при цьому відчуває…
6.      Люди бояться творити добро…
7.      Людина не повинна за жодних умов ро­бити…
8.      Виразити своє ставлення до твердження: «Для досягнення успіху підходять усі засоби».
Обговорення з учнями відповідей анкети.
Висновки
ОСНОВНА ЧАСТИНА (Час: 40 хвилин.)
Теоретичний блок
Вихователь: Духовність — одне з найскладніших понять на Землі. Про неї написано і сказано дуже багато, але вичерпного, переконливого ви­значення поки ще ніхто не дав. Сформувати цілісне поняття духовності не дозволяє безліч стереотипів та суперечностей.
Духовність — це реалізовані в людині знання про Бога, про Добро і Зло, про наше суспільство, свою долю та про все, що стосується взаємодії людини з Вищими Силами, самою собою й нав­колишнім світом.
Ці знання визначають більшу частину основ­них проявів людини (мислення, психоемоційне поводження, спосіб життя), її індивідуальні особ­ливості, ставлення до неї інших людей.
Найважливіша мета духовного розвитку — до­сягнення досконалості (внутрішньої сили, по­зитивності), пізнання й реалізація свого при­значення.
Існує чотири рівні людської природи:
·         фізичний;
·         соціальний;
·         психологічний;
·         духовний.
Як вони проявляються в житті?
Як правило, прояви рівнів починаються з фі­зичного (біологічного). Людина, замислюючись про власне здоров’я, вирішує «вічні питання» існування. Причиною таких думок може стати хвороба. Людина починає думати про себе, про сенс життя, аналізувати.
Психологічний рівень — людина намагається розібратися в питаннях психології.
Соціальний рівень — з’являються соціальні мотиви. Людина хоче, щоб її погляди були при­йняті суспільством.
Духовний рівень – змушує людину бути чесною із самою собою й жити гідно. Тут людина розу­міє, що може впливати на навколишній світ лише через вплив на себе.
Отже, життя — це унікальна можливість для добрих справ і розвитку.
Вправа «Прекрасний сад» (8 хв.)
Сама по собі арт-терапія — потужний інстру­мент психологічної корекції і вивчення почуттів, розвитку навичок спілкування, зміцнення само­оцінки та впевненості в собі. Арт-терапія дозво­ляє зрозуміти й відчути себе, бути самим собою, вільно виразити свої думки й почуття, а також осягнути унікальність кожного, побачити місце, яке ти займаєш у різноманітті цього світу, й від­чути себе його частиною.
Учасники сидять у колі. Ведучий пропонує спокійно посидіти, можна заплющити очі та уявити себе квіткою.
—   Яким би ти був?
—   Які в тебе листочки, стебло, а може, й ко­лючки? Ти високий чи низький?
—   Яскравий чи не дуже?
Вихователь: А тепер, після того, як усі уявили це, намалюйте свою квітку. Учням роздають папір, фломастери, крейду.
Далі квітку слід вирізати і сісти в коло. Ве­дучий розстеляє всередині кола полотно, ба­жано однотонне, роздає кожному учасникові по шпильці. Тканина оголошується галявиною саду, яку потрібно засадити квітами. Усі учасни­ки по черзі виходять і прикріплюють свою квітку.
Обговорення
Вихователь пропонує помилуватися «прекрасним садом», зберегти цю картинку в пам’яті, щоб вона випромінювала позитивну енергію. Квітів хоч і багато, але всім вистачило місця, кожен зайняв тільки своє, те, що вибрав сам. Психолог пропонує учасникам подивитися, серед яких різ­них, несхожих квітів росте їхня власна. Але є й спільне — у когось забарвлення, у когось розмір або форма пелюсток. І всім без винятку квітам потрібні сонце й увага.
Кожна людина — це неповторний світ думок, бажань, мрій, почуттів, до якого слід ставитися з повагою й бути готовим прийти на допомогу. Адже можна й самому опинитися в ситуації, коли буде потрібна допомога. Найцінніша риса — це людяність, повага до внутрішнього світу ін­шого і здатність до співчуття.
Вправа «Критерії духовності» (3—5 хв.)
Матеріали: ватман, кольорові фломастери, маркери. Складіть критерії духовності.
1.      Наявність у людини потреби пізнавати світ, себе, сенс життя.
2.      Перевага духовних потреб як мотивів по­водження й діяльності.
3.      Духовний тип поводження.
4.      Прагнення до розуміння та створення «кра­си», естетична спрямованість.
5.      Повага до будь-якої форми життя.
Обговорення робіт.
Висновки. Складання однакових вимог.
 Правила для людини, яка прагне йти шляхом духовності
Духовне зростання — це не що інше, як удо­сконалювання особистості. Ось кілька простих правил для людини, яка прагне йти шляхом духовності. Ці правила засновані на поглядах різних філософів на духовні цінності.
1.                  Щодня, щогодини, щомиті вчися любові — всеосяжної, самозреченої, щирої, мудрої. Учися любити все живе: себе, інших людей, природу, свою планету, не вимагаючи нічого взамін.
2.                  Завжди пам’ятай, що поруч інші люди, й будь-яка твоя дія або бездіяльність торкнеться їх і змінить: як мінімум — настрій, як максимум — життя. Ніколи не роби іншим того, чого не ба­жаєш собі, і не використовуй людину як засіб.
3.                  Роби      будь-яку свою дію усвідомлено. Шукай радість і зміст навіть у простих буденних справах: прогулянці, розмові, роботі. Це подарує тобі відчуття справжнього життя.
4.                  Умій брати на себе відповідальність, почи­наючи від наслідків дрібних вчинків і закінчуючи своїм життям. Доля людини — багато в чому на­слідок її власних дій.
5.                  День у день трудися, щоб змінити себе. Прагни стати чистішим, добрішим, милосерд­нішим. Учися жертвувати своїми бажаннями й амбіціями заради інших. Шукай можливості розвивати свій розум, серце й тіло.
6.                  У всьому шукай гармонію. Істина, як пра­вило, — посередині між крайнощами.
7.Втілюй свої думки про духовне у вчин­ках: допомагай конкретним людям конкретними справами.
Отже, розвиток духовності — це прагнення людини жити в згоді зі своєю совістю.
Завершення.
Час: 10 хвилин.
Притча «Відро з яблуками»
Купив собі чоловік новий дім — великий, гарний — і садок із фруктовими деревами поряд. А у старенькій хатинці неподалік жив заздрісний сусід, який завжди намагався зіпсувати настрій: то сміття викине під ворота, то ще якусь капость утворить.
Прокинувся одного разу чоловік у доброму гуморі, вийшов на ґанок, а там — відро з поми­ями. Узяв він його, помиї вилив, відро вишкріб аж до блиску, назбирав у нього найбільших, стиглих і смачних яблук та й пішов до сусіда.
Той, зачувши стукіт у двері, зловтішно подумав: «Нарешті я йому допік!». Відчиняє, сподіваю­чись на скандал, а чоловік протягує йому відро з яблуками і каже:
— Хто чим багатий, той тим і ділиться!
ЩАСТЯ – ТВОРИТИ ДОБРО  (Тренінг)
Мета. Ознайомити вихованців із духовним та історичним надбанням українського народу, із основними поняттями доброчинності, по­казати на найпростіших прикладах відчут­тя щастя, добра; формувати в учнів ціннісні (гуманістичні, громадські, духовні) орієнтири; популяризувати доброчинність як практичне втілення духовних надбань людини, національних та загальнолюдських цінностей.
Обладнання. Фліп-чарт, плакати «Наші правила», «Наші очікування», фломастери, маркери, ручки, папір формату A3, А4, стікери, скотч, ножиці.
І. Вступ.
Педагог-тренер. Ще складаючи казки, люди віри­ли в добро, в перемогу справедливості, у щастя. Куди ж поділась ця віра? Чому за­лишилися самі поневіряння? Можливо, варто звернутися до казок – мудрого джере­ла народної думки? Можливо, треба робити висновки і повертатися до добра, щоб зро­бити добрими когось, себе, увесь світ?!
У наш час, коли все більше панує зла на землі, видається все більше негативної інформації, люди озлобляються один на одного. Вони забувають про добро, про те приємне, що можна зробити один одному.
ІІ. Привітання.
Вправа «Усмішка по колу»
Мета: створити сприятливі умови для праці, підняти настрій, створити невиму­шену атмосферу.
Хід вправи
Пропонується кожному учаснику імітувати передачу усмішки по колу, «беручи її в руки».
-    У вас зараз гарний настрій?
-    Ми підняли настрій завдяки подаро­ваній усмішці. Давайте дарувати її протя­гом всього заняття. А також із гарним, чу­довим настроєм почнемо наш тренінг.
ІІІ. Знайомство.                                 
Вправа «Гімн імені»
Мета: познайомити учасників, розвива­ти навички само представлення, формувати позитивну самооцінку.
Хід вправи
На розданих аркушах паперу записати своє ім’я. А потім придумати добрі слова, що починаються на першу літеру свого імені. Наприклад: Світлана – сміли­ва, славна, сильна, струнка.
  Прийняття правил.
Мета: навчити учасників розробляти та приймати правила роботи групи, формува­ти відповідальне ставлення до власної по­ведінки.
Хід вправи
Правила є важливими в житті людини і суспільства. Вони допомагають регулювати взаємовідносини людей. Для продуктивної праці в групі, щоб кожен учасник почувався комфортно і міг діяти ефективно, потрібно прийняти правила групи, але спочатку об’єднаємось у групи по типу: земля, глина, пісок.
В утворених групах обговорити і розроби­ти правила. Потім кожна група їх повинна презентувати. Із запропонованих правил обираються ті, які підходять для всіх.
Наприклад:
·                                 бути позитивним,
·                                 говорити від свого імені,
·                                 не критикувати,
·                                 бути активним,
·                                 «піднята рука»,
·                                 «стоп».
Під час презентації напрацювань підгруп тренер записує на плакат «Наші правила» ті пропозиції, які приймаються всією групою.
VІ. Очікування.                   
Вправа «Квіткове поле»
- Сьогодні наше заняття ми присвятимо добру і щастю. Навчимося різнити ці по­няття та знаходити спільне. Отже, тема за­няття: «Щастя – творити добро».
Мета: навчити учасників визначати власні очікування і визначати мету заняття.
Хід вправи
На розданих квіточках написати свої очікування від заняття. Потім прикріпити їх на аркуш паперу, щоб утворилося квіткове поле. Очікування проговорити.
-  Про що говорить наше квіткове поле?
                Вправа-гра «Мух краще ловити на мед»
Мета: показати,  що підхід із позиції сили не завжди є найефективнішим засо­бом спілкування та спонукання людей до зміни поведінки.
Хід вправи
Розділитися на пари, стати обличчям один до одного, одному члену пари затис­нути руку в кулак і тримати його перед напарником.
Завдання: розтулити кулак партнера за 10 секунд.
-     Чи всім удалося розтулити кулак? В який спосіб?
-     Хто це зробив не силою, а чемно по­просивши?
-     Які якості ми проявляємо, коли чем­но просимо щось в іншого?
(Повага до іншого, дія без примусу, доброзичливість)
-  Чи можна як висновок сказати «Доб­ре слово й двері відчиняє»?
                                                 Вправа «Ознаки»
Мета: сформувати поняття добра і щастя, розділити ознаки щасливої і доброї людини.
Хід вправи
Завдання: об’єднатися у дві групи за принципом: день – ніч.
Першій групі написати ознаки доброї людини.
Другій групі написати ознаки щасливої людини.
Презентація 1-ї групи.
Висновок. Що таке добро?
Педагог-тренер. Більш широко і просто про добро ми мо­жемо сказати таким віршем: Сказав мудрець: «Живи, добро звершай!
Та нагород за це не вимагай.
Лише в добро і вищу правду віра
Людину відрізня від мавпи й звіра.
Хай оживає істина стара -
Людина починається з добра!»
Презентація 2-ї групи.
Висновок. Що таке щастя?
Педагог-тренер. Поет А. Матвійчук бачить щастя так:
Щастя – це віра в добро і любов,
Щастя – це музика вільних дібров,
Щастя – це друзі і рідний твій дім,
Щастя – це світ, подарований всім.
-    Чи є спільні риси для доброї і щасливої людини?
-    Чи можна сказати, що добра людина є щасливою?
V. Інформаційне повідомлення.
Педагог-тренер. За тлумачним словником:
добро - це привітність, ласка, прихильність; чутливе, дружнє ставлення до людей;
щастя – стан повного задоволення жит­тям, досягнутим; вияв радості від спілку­вання з рідними, близькими, коханими; талан, удача, везіння.
Послухайте ще вірш про це.
Щастя на землі людина творить.
Щастя – це якщо тебе хтось любить.
Воно найтяжчі рани гоїть,
Емоції і почуття найкращі будить.
Щастя – якщо ти здоровий,
Й здорові усі навколо,
Якщо ти веселий, бадьорий
И бажаєш всім людям цього.
Якщо ти зробив щось добре
Комусь, а чи просто всміхнувся,
Підтримав когось, підбадьорив,
Добром до душі доторкнувся.
Якщо ти добро даруєш -
И тобі його більше буде.
Твори ж добро завжди, всюди -
Щасливим весь вік ти будеш!
Педагог-тренер. Чи згодні ви з твердженням: «Щастя – творити добро»?
                              Вправа-рольова гра «Планета Добряндія»
Мета: чітко розмежувати значення добра для людини, розвивати уяву, увагу, мис­лення, пам’ять, чіткість та логічність вик­ладення думки, фантазію, бажання бути добрими.
Хід вправи-гри
1. Пояснення завдань.
Для виконання наступних завдань об’єднаємось у чотири групи за принципом: літо, осінь, зима, весна. В усіх казках засуджується зло. А перемагає завжди добро.
Пропонується доторкнутися до казки і створити казкову планету «Добряндію»:
а)   уявити і намалювати;
б)   описати характер жителів;
в)   написати закони, за якими вони живуть;
г)   розіграти ситуацію, коли жителі на­шої планети потрапили на їхню планету.
2.  Презентація кожної команди.
3. Висновок.
- Чи можуть закони цієї планети бути запозиченими нами?
Гра-рухавка «У джунглях»
 Мета:    створити    атмосферу   гарного настрою, викликати усмішку, зробити ма­саж і одержати від цього задоволення.
Хід гри
Педагог-тренер.  Зробимо приємне один одному.
Учасники стоять у колі один за одним. Розказується історія про тварин, які жи­вуть у джунглях.
Завдання: передати рухами характерні особливості кожної тварини, роблячи ма­саж спини тим, хто стоїть попереду.
Історія. «Ми веселі мандрівники і лю­бимо мандрувати пішки (імітація руху «пішки» за допомогою вказівного і серед­нього пальців рук). Ми обходили багато зе­мель і одного разу потрапили в джунглі. Першою нам зустрілась пантера, яка не­мов кішка, м’яко ступала лапами по землі (легко торкатись долонями спини, пере­ступати, мов «кішка»). Побачивши нас, вона ліниво потягнулась (провести доло­нями рук по спині зверху до низу, витяг­нувши руки) і повільно пішла далі (імітація руху «пішки»). Веселі мавпи швидко стрибали з ліани на ліану і сміялись (швидкі і легкі постукування до­лонями по всій спині). З болота виліз ве­личезний бегемот і пішов шукати своїх друзів – слоненят (повільно і важко опус­кати кулачки на спину). А вони були по­руч: бігали і доганяли одне одного (швидкі постукування кулачками по спині). І ось раптом ми побачили в траві строкату стрічку. Це була змія. Вона повільно руха­лася в траві (звивистий рух по спині однією рукою). Ми обминули її і пішли собі далі (рухи вказівними і середніми пальцями обох рук по спині).
Педагог-тренер.  Які відчуття? Чи сподобався вам масаж? Чи стали ви хоч трішечки щасливими від доброго масажу?
Вправа «Мішок щастя»
Мета: формувати в учасників усвідом­лення життєвих цінностей як основи ба­чення власної життєвої перспективи.
Хід вправи
Написати на стікерах, що для кожного треба, щоб бути щасливими.
Проговорити по колу.
Прикріпити стікери на плакат «Мішок  щастя» (на зображений мішок).
- Зберемо всі наші побажання у мішок і назвемо його «мішок щастя».
Вправа «5 добрих слів»
Мета: навчити визнавати право іншого на самовираження, говорити приємні сло­ва, роблячи людину щасливою.
Хід вправи
На роздані аркуші паперу прикласти свою долоню і обвести. Акуратно обірвати по контуру, щоб вийшла красива долонь­ка. На долоньці написати своє ім’я.
Розділитись на групи. У своїх групах-колах дати товаришу справа свою долоньку і хай він напише од­не добре слово, що характеризує вашого товариша як людину. І так передавати далі, доки долонька не опиниться у вас.
Презентація.
VІ. Висновок.
Вихователь: Чи приємно було читати напи­сане про вас? Чи приємно було писати щось добре про вашого товариша? Ми своїми руками можемо зробити себе щасливими. Говорити добрі слова приємно. І добро від нас повертається доб­ром до нас. Ми щасливі, коли говоримо іншим добрі слова, робимо добрі справи. Тож збережемо мішок щастя своїми руками і зробимо себе щасливими.
Прикріплення долоньок біля «Мішка щастя».
Релаксаційна вправа «Квітка доброти»
Мета:    дати    можливість   учасникам І  відпочити,   розслабитися,   відчути   себе добрими, щасливими, розвивати уяву.
Хід вправи
А зараз закрийте очі і уявіть, що у вас у руках знаходиться чарівна квітка – Квітка Доброти. Ваші руки відчувають незвичайне тепло, квітка зігріває вас, ваше тіло, вашу душу. Ви протягуєте руку і розглядаєте Квітку Доброти. Уявіть собі якого вона кольору. Якого розміру? Можливо, вона має запах. А можливо, ви чуєте приємну музику, яка лине від квітки… І вам хочеть­ся її послухати. Подумки зберіть усю добро­ту від Квітки Доброти й помістіть у своє серце. Ви відчуваєте, як доброта входить у вас, як зігріває вашу душу, несе радість… Я хочу, щоб сьогодні й надалі ви відчували допомогу від Квітки Доброти. І коли у вас неприємності, або погано на душі, можна собі допомогти тим, що ми робимо зараз: уявити в руках Квітку Доброти і подумки помістити її в своє серце.
- Які ваші враження від цієї вправи?
Вправа «Віночок»
Мета: навчити учасників робити вис­новки, підводити підсумки на основі очікувань.
Хід вправи
На одержаних квіточках записати свої враження від заняття.
Проговорити.
Прикріпити квіточки вгорі над квіту­чим полем сподівань, щоб утворився віно­чок успіху.
Вправа «Побажай добра собі і всім»
Запам’ятайте такі слова: «Людина жи­ве лише один раз, і так хочеться зали­шити добрий слід на згадку про себе. І що б не сталося в житті у кожного з вас, завжди пам’ятайте, що ви живете на планеті Земля і носите ім’я Людина. А людина починається з добра. І творити добро – значить бути щасливим». Отже, я бажаю собі і вам всім щастя. А зараз продовжуйте по колу бажати собі та один одному добра. Фраза «Я бажаю собі і всім вам…».

Немає коментарів:

Дописати коментар